Apps til folkekirken

Hent app'en "Kirkekalender" og få let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer. App'en viser som standard kirker i en radius af 10 km fra den adresse du står på

"Kirkekalenderen" giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke.

App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark.

Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet.

Kirkekalenderen henter sine data fra Sogneportalen sogn.dk

Læs mere om Kirkekalenderen på App Store

Læs mere om Kirkekalenderen på Google Play

Todbjerg-Mejlby Menighedsråd​

Formand

Helle Malte Sørensen

Klokbakken 13
Todbjerg

8530 Hjortshøj

Telefon: 25 67 04 37

Næstformand

Inge Buss La Cour

Bøggildsvej 38, Todbjerg
8530 Hjortshøj

Telefon: 51 20 44 29

Kontaktperson

Randi Dejgaard Stidsing

Kalstrup 7, Mejlby
8530 Hjortshøj

Telefon: 26 85 51 17

Kassere

Michael Johanson

Bøggildsvej 2, Todbjerg
8530 Hjortshøj

Telefon: 60 52 03 48

Medlem af Menighedsrådet

Astrid Grethe Moltved

Engtoftevej 6B, Todbjerg
8530 Hjortshøj

Telefon: 26 27 14 25 | 86 21 14 25

Kirkeværge i Todbjerg og Mejlby

Susanne Rosborg Mikkelsen


Lindå Hede 12, Lindå
8530 Hornslet

Telefon: 28 1041 10

Medlem af Menighedsrådet

Helle Enevoldsen

Mejlbyvej 692, Mejlby

8530 Hjortshøj

Telefon 27 51 83 11

​Medlem af Menighedsrådet

Jane Jensen

Clemensvej 9
8530 Hjortshøj

Suppleant i Menighedsrådet

Annelise Blach

Bygballevej 4

8530 Hjortshøj

Medlem af Menighedsråd

Betina Zedelfune

Suppleant i Menighedsrådet

Gitte Dam Nielsen

Mejlbyparken 31, Mejlby

8530 Hjortshøj

CVR: 37970972 | Bøggildsvej 16 | Todbjerg | 8530 Hjortshøj​

​​Telefon: 86 99 90 05​ | Email: VBL@km.dk