Apps til folkekirken

Hent app'en "Kirkekalender" og få let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer. App'en viser som standard kirker i en radius af 10 km fra den adresse du står på

"Kirkekalenderen" giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke.

App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark.

Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet.

Kirkekalenderen henter sine data fra Sogneportalen sogn.dk

Læs mere om Kirkekalenderen på App Store

Læs mere om Kirkekalenderen på Google Play

Mejlby-tapetet​

​68 middelalderlige billeder af Jesu liv og de tilsvarende gammeltestamentlige typologier

​BIBLIA PAUPERUM​

Kort før Gutenberg opfandt bogtrykkerkunsten med de løse typer, fremstillede man bøger ved at skære hele siden ud med billeder og teksti én stor træblok, altså en blok pr. side. Omk.1450 blev der således fremstillet en billedbibel på 40 sider med formatet 18 cm x 24 cm. Hver side indeholder tre billeder: I midten en scene fra Jesu liv, og til venstre og højre for dette er der billeder af de såkaldte typologier fra Gammel Testamente.

En typologi er en fortælling, der ligner så meget, at man har set en sammenhæng. De gammeltestamentlige typologier forudsiger, peger hen på, betegner hændelserne i Jesu liv. F.eks. ses fortællingen om hvorledes Josefs brødre sælger Josef til de ismaelittiske købmænd som en typologi til fortællingen om hvorledes Judas sælger Jesus for 30 sølvpenge til ypperstepræsterne.

Hvert billede er beskrevet og forklaret med en latinsk tekst i denne bibel, der fik navnet BIBLIA PAUPERUM. Navnet betyder ”De fattiges bibel”. Det kan hentyde til at bibelen i forhold til håndskrevne bibler har været usandsynlig billig og derfor har kunnet købes af ”fattige”. Men navnet kan også hentyde til, at denne billedbibel måske har været brugt af tiggermunke som illustrationsmateriale til deres torve-forkyndelse.

​MEJLBY-TAPETET​

68 af BIBLIA PAUPERUMs billeder danner forlæg for vægtæppet eller tapetet (jævnfør Bayeux-tapetet). Der er udvalgt 34 billeder af Jesu liv og 34 tilsvarende gammeltestamentlige typologier. Billederne fra Jesu liv følger den kronologiske rækkefølge af begivenhederne i hans liv: Fødsel, voksenliv, død og opstandelse. Men de tilsvarende typologier kommer hulter til bulter i rækkefølge svarende til de nytestamentlige fortællingen, helt udenfor enhver kronologi. Derfor vil man ret let kunne følge gangen i det nytestamentlige tapet, mens det gammeltestamentlige kun kan forstås ved sammenligning med det nytestamentlige. Billederne ”læses” altså lodret parvis.

troels

​ARBEJDET​

En kreds af dygtige sy-damer under ledelse af Jean Donner påbegyndte arbejdet med tapetet i foråret 2000. Materialerne er uldgarn på hørlærred, der er vasket tre gange. Der er benyttet mere end 50 farvenuancer og billederne er syet med kædesting og kontursting. Tapetet er en meter højt og ni meter langt.

Der ligger ikke de store overvejelser bag navnet Mejlby-tapetet. Stednavnet Mejlby er valgt udelukkende fordi Mejlby Kirkekasse var den hurtigste til at yde underskudsdækning i den første hektiske og økonomisk ustabile periode. Og ordet tapet benyttes fordi vi ikke mener det nødvendigt at sætte vort lys under en skæppe i forhold til Bayeux-tapetet.

FØLGENDE HAR UDFØRT ARBEJDET:​

Sy-leder: Jean Donner

Sy-damer:

Lilly Baltzersen

Anna David

Inger Frederiksen

Gunhild Gaardsdal

Margit Hall

Kit Hansen

Karen Høyer

Else Hørlyck

Marie Luise Jakobsen

Grethe Jensen

Ellen Jørgensen

Oda Jørgensen

Margrethe Knudsen

Alis Løth

Anna Mørup

Gudrun Nielsen

Inge Nordentoft

Inger Nørholm

Herdis Salisbury

Inge Sørensen

Inger Sørensen

Ruth Therkildsen

Karen Wonsild

Farveforslag: Henning Hall

Idé, tegning og fundraising: Troels Tejlgaard

Stativ: Jensen og Jørgensen, Mejlby og Hårup Malerfirma, Hårup

Mejlby Tapetet blev afsløret Grundlovsdag 2003. Den 2. oktober samme år kom Dronning Margrethe for

at se Mejlby Tapetet.

​Den 23. september 2013 fik Mejlby-Tapetet endelig et blivende sted, hvor det er beskyttet og samtidig kan ses hver dag året rundt i den nye sal i Todbjerg sognegård.

CVR: 37970972 | Bøggildsvej 16 | Todbjerg | 8530 Hjortshøj​

​​Telefon: 86 99 90 05​ | Email: VBL@km.dk