Apps til folkekirken

Hent app'en "Kirkekalender" og få let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer. App'en viser som standard kirker i en radius af 10 km fra den adresse du står på

"Kirkekalenderen" giver en let adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er tilknyttet Den Danske Folkekirke.

App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, og det er muligt at få kirker vist over hele Danmark.

Under hver kirke kan du se sognetilhørsforhold, og der er adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet.

Kirkekalenderen henter sine data fra Sogneportalen sogn.dk

Læs mere om Kirkekalenderen på App Store

Læs mere om Kirkekalenderen på Google Play

Konfirmation 2021

Lørdag den 1. maj i Todbjerg Kirke

​Søndag den 2. maj i Mejlby Kirke

Folder vedrørende konfirmandindskrivning - rettet og opdateret - hent den her

​Tilmeldingen sker via. https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding Her skal I gå ind og melde dit/jeres barn til via NemID senest 1. september 2020.

Om at gå til konfirmandundervisning i Todbjerg-Mejlby

Når man går i 6. klasse på Hårup Skole, får man først på sommeren en invitation til indskrivning til konfirmandundervisning. Jeg skriver til børn og forældre via skoleintra. Og herefter går det løs. Vi holder en aften i kirken, hvor jeg orienterer om undervisningen, I kan stille spørgsmål, og I får udleveret en tilmeldingsblanket, som skal afleveres på Kirkekontoret i udfyldt stand.

Selve undervisningen begynder i september måned og strækker sig frem til maj, hvor konfirmationerne finder sted.

Hos os er der altid konfirmation den første week-end i maj. Vi holder konfirmation lørdag og søndag. Begge dage kl. 11. Det går på skift hvilken kirke der har lørdags hhv. søndagskonfirmation. Lige årstal er det lørdag i Mejlby og ulige årstal er det lørdag i Todbjerg. Det er valgfrit hvilken kirke man ønsker at blive konfirmeret i.

Undervisningen finder sted i Sognegården og i Todbjerg Kirke tirsdag eftermiddag umiddelbart efter skoletid.

​Ud over de ’normale’ tirsdags-lektioner holder vi en del halv og – helddagsarrangementer samt filmaftener. Eksempelvis plejer vi at tage på pilgrimsvandring, male ikoner, holde gospelworkshop, tage på heldagstur til Århus, hvor vi evt. går i teatret, på museum, tager på powertywalk med en hjemløs, besøger Kirkens Korshær eller andet. Vi tager som regel også på en tur til FDF Sletten, hvor vi er på et løb i skoven. Her forenes fysiske udfordringer med gruppearbejde og diskussioner omkring etiske dilemmaer. 

Har man yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte mig på mail vbl@km.dk eller telefon 86 99 90 05 kh. Vibe :)

​Kommende konfirmationer

2022:
  • Lørdag den 7.maj i Mejlby Kirke
  • Søndag den 8.maj i Todbjerg Kirke

2023:
  • Lørdag den 6.maj i Todbjerg Kirke
  • Søndag den 7.maj i Mejlby Kirke

2024:
  • Lørdag den 4.maj i Mejlby Kirke
  • Søndag den 5.maj i Todbjerg Kirke"​

CVR: 37970972 | Bøggildsvej 16 | Todbjerg | 8530 Hjortshøj​

​​Telefon: 86 99 90 05​ | Email: VBL@km.dk