Sogneblade i 2015

NYE TIDER FOR SOGNEBLADET

Menighedsrådet har besluttet at sognebladet fremover skal omdeles til alle husstande i Todbjerg og Mejlby sogne. Det betyder at bladet fremover udkommer 4 gange årligt i stedet for hver måned.

Ansvarshavende redaktør: Vibeke Boye Liisberg Redaktion: Arne Illeborg, Helle Sørensen, Marianne Vasard Nielsen, Vibeke Boye Liisberg. Layout og tryk – WERKs Grafiske Hus a|s

Næste nummer dec.-jan.-feb. udkommer primo december.

Deadline til næste nummer er 18. oktober kl. 18 .00. - sognebladet@gmail.com

Sognebladet december 2015

Sognebladet november 2015

Sognebladet oktober 2015

Sognebladet september 2015

Sognebladet august 2015

Sognebladet juni-juli 2015

Sognebladet maj 2015

Sognebladet april 2015

Sognebladet marts 2015

Sognebladet februar 2015

Sognebladet januar 2015

opdateret den 9. februar, 2017