Hvad er barnets navn?

Inden barnet er seks måneder, skal det have et navn. Det kan ske enten ved dåb eller ved navngivelse.

Navngivelse sker ved anmeldelse på www.borger.dk
Anmeldelsen skal underskrives af dem/den, der har forældremyndigheden. Du kan se mere om navne man kan give i Danmark på Familiestyrelsens hjemmeside.

Hvis forældrene ikke er gift, kan barnet ikke få faderens efternavn, før faderskabet er anerkendt.
se "Har du fået en søn eller datter?"

opdateret den 8. februar, 2017