Fødsel og fælles forældremyndighed:

Dit barns fødsel skal anmeldes til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Sædvanligvis foretager jordemoderen eller sygehuset anmeldelsen. Læs mere på www.borger.dk

 

Faderskab

I kan som ugifte forældre erklære, at I sammen ønsker at tage vare på jeres barn dette skal I 
Digitalt på www.borger.dk med Nem Id inden 10 dage efter barnets fødsel.
HUSK begge forældre skal underskrive erklæringen.
Man kan læse mere om faderskab på Ankestyrelsens hjemmeside her
opdateret den 8. februar, 2017